Marknadsföringskonsult inom B2B - Grelsdotter

Marknadsförare med fokus på content marketing mot B2B.

OM MIG

Med drygt 10 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation är jag en trygg kommunikatör och en van skribent. Min största styrka ligger i de digitala kanalerna med fokus på säljdrivande marknadsföringsaktiviteter mot B2B.


Min tidigare erfarenhet har gett mig en stor förståelse för kundernas behov och de olika stegen i kundresan, för att kunna möta dem på rätt nivå och utveckla material som bidrar till att öka kunskapen om såväl produkter som varumärke.


Som marknadsföringskonsult hjälper jag dig med strategisk, taktisk och operativ marknadsföring. Jag stöttar dig från formulering av värdeerbjudande till framtagande av digitala strategier, och innehållsproduktion och innehållsanpassning för olika kanaler. 

Anna Sohlberg - marknadsföringskonsult B2B

DET HÄR KAN JAG HJÄLPA DIG MED

STRATEGIARBETE


Behöver du hjälp med att utforma ert värdeerbjudande, ta fram personas för att visualisera er målgrupp, eller kanske ta fram en realistisk och framgångsrik marknadsplan? Låt mig hjälpa dig!


Läs mer

INNEHÅLLSPRODUKTION


Content är allt det som bygger ditt varumärke och berättar din historia. Låt mig hjälpa dig med att ta fram en framgångsrik contentstrategi med innehåll som engagerar och gör skillnad!


Läs mer

PROJEKTLEDNING


Är det dags att leda en satsning från lösa tankar till lansering? Eller kanske ta fram en rapport för att lyfta er verksamhet? Jag hjälper dig från idé och konceptualisering till uppföljning.


Läs mer

marknadsföring B2B
Anna Sohlberg - webinar och projektledning
Anna Sohlberg - contentproduktion B2B

EXEMPEL PÅ VAD JAG GJORT

Vill du veta mer om vad jag har gjort tidigare? Här nedan har jag sammanfattat några av de projekt som jag är extra stolt över.


 • Uppstart av thought leadership-program
  För att öka engagemanget på LinkedIn och vässa företagets experter byggde jag upp ett thought leadership-program med fokus på LinkedIn som kanal för att bygga expertis och kännedom inom branschen. En satsning som ledde till nya kontaktytor och affärsmöjligheter för deltagarna.
 • Kommunikationstema
  Utifrån verksamhetens affärsplan har jag projektlett kommunikationsteman med fokus att öka varumärkeskännedom och attraktiviteten på marknaden. Efter framtagande av budskapsplattform och innehållsplanering har de samlade aktiviteterna (i organiska kanaler) bidragit till flera kontaktförfrågningar för såväl affärer som  deltagande i debatter.

 • SEO-arbete

  I syfte att lyfta en pågående satsning tog jag fram en SEO-strategi med mål på kort och lång sikt. I den kortsiktiga planen var fokus på att uppdatera befintligt material enligt ”best practices” och på enklaste möjliga sätt öka upp synligheten i sökresultaten utan att producera allt för mycket nytt material. På en månad kunde en klättring på sökresultaten ses, med ett genomsnittligt snitt på en förbättring om 10 placeringar.

 • Inspirationsmail för Epassi
  Med syfte att skapa intresse för Epassis produkter och bygga Epassis varumärke satte jag upp strategi och innehåll för inspirationsmail riktade mot huvudmålgruppen HR/Arbetsgivare. Inspirationsmail som resulterade i stort intresse både för anmälan och för innehållet, där snittet på öppningsgrad låg på 41% och en Click-through-rate på 32%.

 • Seminarieserie om måltidens betydelse
  För att bygga varumärkeskännedom och intresse kring tjänster kopplade till måltiden anordnade jag en seminarieserie i sex delar med olika föreläsare. Intresset kring seminarierna var stort och ledde till ökat intresse kring de erbjudna tjänsterna.

 • Webbprojekt
  I samband med nylansering av webb har jag tagit fram värdeerbjudande och personas för att tydliggöra webbens behov och målsättning. I samband med detta har befintligt innehåll i form av texter och bilder setts över, samt nytt innehåll tagits fram för att stötta affären och bidra till ökat intresse för de erbjudna tjänsterna.
unsplash